PDO/Non-Academic (Clinical & Laboratory Staff)


 


Sister Siti Zaleha Binti Musa
SisterAdministration Staff


Suezallina Zalkaifali
Administrative and Operation Assistant

Norazlinda Baharudin
Assistant Project Officer

Zalehah Jantan
Operations Assistant


Clinical Staff


Rosmira Azreen Binti Mohd Rosli

Nordiana Binti Abdul Wahab

Noraini Binti Ahmad

Nor Azizan Binti Mohamed Zawawi

Salina Binti Shafie

Hafizul Hafiz Bin Mat Rashid

Khairunnisa bt Shamsudin

Mohd Khairol Izwan bin Zainal Abidin

Rusnani bt Mat Noh

Nurfaranida bt Mustafa

Muhilan A/L M. Subramaniam

Dhanusha Balakrishnan


Dental Laboratory Staff


Mohamad Najib Bin Mohamad Ibrahim

Hafizah Binti Othman

Salmi Binti Slim

Mohd Hishamudin Bin Mahazer

Sarmiira A/P Salvan

Siti Dalila Binti Ibrahim

Divagar A/L Kaveri