Safety & Health Committee


CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP)

 

 

MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI MALAYA


Dilampirkan Borang Laporan Kemalangan/Insiden seperti berikut:
1. Laporan Kemalangan/Insiden
2. Laporan Saksi
3. Laporan Mangsa

Rujukan :

1. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA 1994)

2. Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) - USECHH Reg 2000
 
3. Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan, dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) - CLASS Reg 2013
 
4. Panduan Penyimpanan Bahan Kimia Berbahaya
 
 5. Malaysia EQA Scheduled Waste 2005


Borang-borang yang telah dilengkapkan boleh diserahkan kepada mana-mana ahli Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan fakulti atau:

1. En Syamsul Arief Mohd Mokhtar
Alamat : Pejabat Dekan, Aras 3, Blok B.
No telefon : 03-79674884
Emel : s_arief@um.edu.my


2. Pn Junaida @ Maimunah Hassan Basari

Alamat : Makmal CMBRL, Aras 7,MPPP.
No telefon : 03-79676461
Emel : junaida@um.edu.my

 

Connect With Us :