• Faculty of Dentistry
  • dental.admin@um.edu.my
  • +60379674800 +60379674818/6477
logo
logo
Chan Kam Ngoh (Miss)
Lau Liat Choon
Loke Sau Jun
Mayo, Peter Douglas
Ngui Chon Hee
Pathmanathan, Arumugam
Siew Nim Shing
Tan Beng Guan
Teoh Khong Guan
Yiap Khin Yin

Last Update: 31/12/2021